Ankara’nın Deprem Tehlikesi

ANKARA’NIN DEPREM TEHLİKESİ Dr. Bülent ÖZMEN Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, bulentozmen@gazi.edu.tr  Tel: 0 312 5823103   Ankara’nın dört tarafı Kuzeyden Kuzey Anadolu Fay Sistemi, güney doğudan Akpınar fayı, güneyden...