Deprem Gerçeği

TÜRK KIZILAYI 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ PANELİ VE ANMA PROGRAMI

TÜRK KIZILAYI 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ PANELİ VE ANMA PROGRAMI

SAHA GEZİSİ/ 09.11.2016
09:00 – 11:00
Sismik İzolatör ile Yeniden Yapım Hastane İnşaatı Saha Gezisi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
11:30 – 12:30
Olası Depreme Hazırlık amacıyla güçlendirilen Hastane Binası Saha Gezisi Üsküdar Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12:30 – 15:00 ÖĞLE ARASI ve ULAŞIM
15:00 – 17:30
Olası Depreme Hazırlık amacıyla sismik izolatör ile güçlendirilen Hastaneye Saha Gezisi Maltepe Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17:30 – 18:00 Genel Değerlendirme ve Programın Sonlanması

ANMA ETKİNLİĞİ PROGRAMI 12.11.2016

12:30 – 13:00 Anıt Park Meydanda Açılış konuşmaları; Kızılay Başkanı/ Vali /Bakan
13:00 – 13:30 Düzce depremi fotoğraf sergisi gezisi
13:30 – 14:30 Türk Kızılayı yemek dağıtım noktalarından ÖĞLE YEMEĞİ İKRAMI,

Etkinlik alanı stant ziyaretleri BİLİMSEL PROGRAM/ 12.11.2016

14:30 – 14:35 Panel Açılışı ve Saygı Duruşu 14:35– 15:30 Açılış Konuşmaları; Rektör/Belediye Başkanı/ Türk Kızılayı Genel Başkanı/ Düzce Valisi 15:30 – 15:35 Dia gösterisi: Düzce depremi, Türk Kızılayı

Birinci Oturum: Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali KOÇAK
15:35 -15:50
Dünyadaki Deprem Gerçeği ve 2016 Yılında Meydana Gelen Afetler/ Prof. Dr. Şükrü ERSOY/ Yıldız Teknik Üniversitesi
15:50 – 16:05
Türkiye’nin Deprem Gerçeğine Genel Bakış ve Kentsel Deprem Risklerinin Belirlenmesi Dr. Cüneyt TÜZÜN / Boğaziçi Üniversitesi

16:05 – 16:15 ÖĞLE ARASI

İkinci Oturum: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü ERSOY
16:15 – 16:30
Düzce Yöresinin Deprem Tehlikesi Açısından İrdelenmesi Dr. Bülent ÖZMEN/ Gazi Üniversitesi
16:30 – 16:45
Binaları Güvensiz Yapan Durumlar ve Güvenli Binalar İçin Alınması Gereken Tedbirler Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KÜLTÜR/ İstanbul Üniversitesi
16:45 – 17:00
İstanbul, Düzce ve Yakın Çevresi Mevcut Yapı Stokunun Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ali KOÇAK/ Yıldız Teknik Üniversitesi
17:00 – 17:15
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında İnovatif Teknikler Dr. Bahadır ŞADAN/ Sismik İzolasyon Dernek Başkanı 17:15 – 17:25 ARA

Üçüncü Oturum: Oturum Başkanı: Dr. Kerem KINIK
17:25 – 17:40
1999 Düzce Depreminde Yapı Hasar Nedenleri ve Gelecekte Olası Depremlerle ilgili Hasar Önleme Önerileri: Yrd. Doç. Dr. Ali ATEŞ/ Düzce Üniversitesi
17:40 – 17:55
Bina Güçlendirmelerinde Saha Uygulamaları İnş. Y. Müh. Ali ATAÇ
17:55 – 18:10
İstanbul’u Depreme Hazırlama Projesi İSMEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar İPKB Direktörü Kazım Gökhan ELGİN / İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koord. Birimi ISMEP Direktörü
18:10 – 18:40
Düzce’yi Gelecek Afetler için daha güvenli yapmak (Duzce from future disasters) Prof.Dr.Shigeru Kakumoto, Prof.Dr.Koji Yoshikawa, Dr.Yoshio Kajitani 18:40 – 18:50 Değerlendirmeler ve Kapanış ANMA ETKİNLİĞİ PROGRAMI 18:50 – 18:55 Kuranı Kerim tilaveti 18:55 – 18:57 Saygı Duruşu ve Programın Sonlanması

TÜRK KIZILAYI 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ ANMA PROGRAMI VİDEOSU

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ RAPORU

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ RAPORU

AKHİSAR DEPREMLERİ

Dr. Bülent ÖZMEN, 19 Eylül 2016 tarihinde saat 16:00 – 16:30 arasında Kanal B TV’de yayınlanmakta olan GÜNCEL programına konuk olmuş, 12 Eylül 2016 tarihinde Akhisar’da meydana gelen 4.6 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler ve bölgenin deprem tehlikesi, Türkiye’nin deprem tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm konularında yorumlarda bulunmuştur.

Programı bu linkten izleyebilirsiniz…..

BULUNDUĞUNUZ YERİN, YAŞADIĞINIZ ŞEHRİN DEPREM TEHLİKESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiyenin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi” isimli kitabın ekinde verilen CD ile binanın yapım tarihini girerek hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiği, yerleşim biriminin adını yazarak 1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996 tarihli deprem bölgeleri haritalarında hangi bölgeye düştüğünü bulma, il il deprem bölgeleri ve fay haritalarını inceleme, deprem terimleri sözlüğünde kelime arama, deprem ile ilgili herkese faydalı olabilecek birçok bilgiye ulaşma, 1996, 1972, 1963, 1947 ve 1945 deprem bölgeleri haritaları ve Türkiye Diri fay haritasını kitabın ekinde verilen büyük boy harita üzerinde görme gibi bir çok bilgiye ulaşma mümkün hale getirilmiştir.

Bu çalışma ile, değişik tarihlerde yapılmış konutların hangi derecedeki deprem bölgesinde olduğu ve hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiğini belirlemek, geçmiş tarihli yönetmelik ve haritalar ile ilgili inceleme ve çalışmalar yapabilmek, geçirdikleri evreler hakkında bilgi sahibi olmak, harita ve yönetmeliklerdeki farklılaşma ve farklılaşmanın kapsamı yapı stoku üzerindeki etkisi gibi çalışmalarda bulunabilmek olanaklı hale getirilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın deprem sonrası gerek inşaat yapımcıları ve gerekse yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında yaşanan hukuk sorunlarını çözmede önemli bir işleve sahip olacağı  düşünülmektedir.

TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTALARI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları kapsayan ilk yasa 22 Temmuz 1944 tarihinde “Yersarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” adı altında yürürlüğe girmiştir. 4623 sayılı bu yasa gereği Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından 1945 yılında ilk resmi “Yersarsıntıları Bölgeleri Haritası” ve buna paralel olarak ta “Deprem Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Resmi olmayan ilk deprem bölgeleri haritası ise 1932 yılında Sieberg (1932) tarafından yapılmıştır.

Makalenin tamamı buradan indirilebilir ………………

17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi’nin Hasar Durumu Kitabı

Dr. Bülent ÖZMEN

ÖZET

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde, İzmit ilçesinin 12 km güneydoğusunda Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde moment büyüklüğü Mw: 7.4 ve maksimum şiddeti X (MSK) olan yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Araştırma Dairesi tarafından bu depremin dışmerkezi 40.70N, 29.91E derinliği 15.9 km olarak belirlenmiştir.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Kriz Merkezinden alınan bilgilere göre bu deprem 66.441 konutun ve 10.901 işyerinin ağır hasara, 67.242 konutun ve 9.927 işyerinin orta hasara, 80.160 konutun ve 9.712 işyerinin hafif hasara uğramasına ve 17.479 kişinin ölmesi, 43.953 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Bu deprem insan kaybı açısından 1939 yılında oluşan Erzincan Depremi (Ms:7.8, ölü: 32.962)’n den sonra son yüzyılda meydana gelen ikinci en büyük depremdir.

Bu çalışmanın ana amacı 17 Ağustos 1999 tarihinde oluşan İzmit Körfezi Depreminin meydana getirdiği hasarı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen hasar tespit sonuçları ve çeşitli kriz merkezlerinden elde edilen ölü, yaralı sayılarını kullanarak ortaya koymaya çalışmaktır. Ayrıca depremden etkilenen yerleşim birimlerini harita üzerinde göstererek hasarın nasıl dağıldığı ve hazırlanan grafiklerle de bu yerleşim birimlerinin hangi oranlarda etkilendiği gösterilmeye çalışılmıştır.

İzmit Körfezi Depremi en çok Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini etkilemiştir. Bu deprem nedeniyle meydana gelen ağır hasarın %48’i Kocaeli ilinde, %29’u Sakarya ilinde ve %14’ü Yalova ilinde meydana gelmiştir.

Kitabın tamamını bu linkten indirebilirsiniz …………………..

İLÇE İLÇE TÜRKİYE'NİN DEPREM TEHLİKESİ

İLÇE İLÇE TÜRKİYE'NİN DEPREM TEHLİKESİ

 

Oturduğunuz binanın bulunduğu ilçe hangi depremden ne kadar etkilendi? Risk oranları hangi tarihte neydi, şu anda kaçıncı derece riskli bölge? Soruların tamamı, kentin eski deprem risk haritalarında.

İlçe ilçe deprem tehlikesi ………….

 

 

ANKARA'NIN DEPREM TEHLİKESİ

ANKARA'NIN DEPREM TEHLİKESİDr. Bülent ÖZMEN

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

bulentozmen@gazi.edu.tr  Tel: 0 312 5823103

 

Ankara’nın dört tarafı Kuzeyden Kuzey Anadolu Fay Sistemi, güney doğudan Akpınar fayı, güneyden Tuz Gölü Fay Zonu, doğudan Kırıkkale-Erbaa fayı ve güneybatıdan Eskişehir Fay Zonu tarafından çevrelenmiş durumdadır. Ankara kent merkezi adı geçen bu faylara 60 – 80 km uzaklıktadır. Ankara’yı ilçeleriyle beraber bir bütün olarak düşünecek olursak Çamlıdere ve Kızılcahamam gibi ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay Sitemine, Elmadağ ve Kalecik gibi ilçelerinin Kırıkkale-Erbaa fayına, Şereflikoçhisar, Evren, Bala ve Haymana gibi ilçelerinin de Tuz Gölü Fay Zonuna çok yakın 20 – 30 km uzaklıkta olduğunu söyleyebiliriz (Şekil 1). Yedi (M>7) den büyük deprem üretme potansiyeline sahip olan bu faylar Ankara için önemli bir tehdit kaynağıdır. Bu faylara ilave olarak, Ankara kent merkezi yakın civarı da dahil olmak üzere, Ankara il sınırları içinde bir çok aktif fay bulunmaktadır. Ancak uzunlukları kısa olan bu faylar yukarıda sayılan faylara göre daha küçük orta büyüklükte (5 < M < 6) fakat hasara neden olabilecek büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir.

Yazının devamını bu linkten okuyabilirsiniz……………….